پژوهش

موضوعات پژوهشی اخیر

از علایق تحقیقاتی بنده اپتیک غیرخطی، اندرکنش لیزر با نانوذرات و پلاسما است. که در این زمینه چندین مقاله کنفرانسی به چاپ رسانده ام.

علایق تحقیقاتی

 • پلاسما
 • اپتیک خطی
 • اپتیک غیرخطی
 • نانوذرات
 • لیزر
 • پلاسمونیک

پروژه ها

 • اندرکنش لیزر با نانوذرات

  اندرکنش لیزر با نانوذرات

  اندرکنش لیزر با نانوذرات