تدریس

سوابق تدریسی بنده در چند سال اخیر به صورت زیر می باشد

دروس تدریس شده

 • حال1398

  فیزیک پایه دوازدهم

  دبیرستان عفت

 • حال1398

  فیزیک پایه یازدهم

  دبیرستان عفت

 • حال1398

  فیزیک پایه دهم

  دبیرستان عفت

 • حال1399

  علوم پایه هفتم

  دبیرستان عفت

 • 13921390

  زبان انگلیسی

  موسسه خصوصی